หนัง วิทยาศาสตร์ แนะนำ Children of Men (2006) เป็นเรื่องราวในปี 2027 ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้อีกต่อไป ยิ่งกว่านั้น โลกก็ยังจะต้องพบเจอกับภาวะวิกฤติจากการทำศึกซึ่งทำให้อังกฤษนั้นเปลี่ยนเป็นเป้าหมายของผู้หลบภัยจากทั้งโลก ตัวหนังจะเล่าถึง ธีโอ สมัยก่อนนักต้านทานที่ได้รับการชักจูงจาก […]